kulki kulki łożyska kulki
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
pomiarowe kulki łożyska
kulki, łożyska tulejki
SONEL
ERA-GOST
ADEX
APARATURA POMIAROWA
SPM

Wibrometr VIB-10

 

 

 

Kontrola drgań maszyny oraz wykrycie uszkodzenia nie wymagają obecności eksperta.

 

 

 

Wszystkie maszyny przemysłowe drgają.

Poziom drgań informuje o stanie

eksploatacyjnym maszyny.

Niewyważenie, złe ustawienie lub

niewystarczająca sztywność maszyny

są przyczyną zwiększonego poziomu

drgań, co z kolei sygnalizuje konieczność

naprawy.

 

Przepisy międzynarodowe

 

 

Normy międzynarodowe (BS 4675,

ISO 2372 i inne) zalecają pomiar

natężenia drgań (odpowiadającego

średniokwadratowej prędkości

w mm/s, lub w cal/s Vef)- jako

najbardziej stosownej miary stanu

maszyny w warunkach przemysłowych.

Ustalają też graniczne wartości

poziomów natężenia. Ułatwia to

znacznie ocenę stanu maszyny.

Przez porównanie zmierzonego natężenia drgań z wartościami granicznymi w danej klasie maszyny można szybko określić stan maszyny jako „dobry”, „dopuszczalny” lub „zły”. Pomiary systematyczne pozwalają ustalić tendencję zmian poziomu drgań urządzenia i dzięki temu umożliwiają wcześniejsze planowanie prac naprawczych.

Wibrometr VIB-10

VIB-10 jest solidnym przyrządem pomiarowym, zbudowanym zgodnie z zaleceniami ISO. Przeznaczony jest dla personelu obsługującego maszyny bez specjalnego przeszkolenia.

VIB-10 jest łatwy w obsłudze: czujnik należy zamocować na maszynie i nacisnąć wyłącznik. Prędkość Vef wskazywana jest natychmiast na łatwo czytelnym wskaźniku  cyfrowym. Przyrząd zasilany jest z baterii i wyłącza się automatycznie.

Osłona z olejoodpornej gumy chroni przed wstrząsami.

 

 

Dane techniczne:

 

Wskaźnik

trzycyfrowy,czerwone diody świecące

Zakres pomiarowy

0.5-99.9mm/s, 10-1000Hz

Rozdzielczość

0.1mm/s

Dokładność

2%+0.2 mm/s

Zasilanie

4x 1.5V baterie

Wymiary

210 x 75 x 30 mm

Masa

400g