kulki kulki łożyska kulki
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
pomiarowe kulki łożyska
kulki, łożyska tulejki
SONEL
ERA-GOST
ADEX
APARATURA POMIAROWA
SPM

 

MIERNIKI REZYSTANCJI IZOLACJI 

   AD 1025, AD 1050

 

 

PRZEZNACZENIE PRZYRZĄDÓW:

 

Elektroniczne mierniki typu AD 1025, AD 1050 z odczytem analogowym służą do pomiaru rezystancji izolacji obiektów typu: kable, transformatory, silniki, dielektryki kondensatorów, elementy izolacyjne itp. Umożliwiają prosty i obiektywny pomiar wskaźników absorpcji izolacji R15, R60, R300 oraz obserwację zjawisk przejściowych w obiekcie występujących w trakcie pomiaru.

Szczególnie predysponowane są do pracy w terenie oraz trudnych warunkach przemysłowych.

 

Zobacz cechy konstrukcyjne i użytkowe mierników AD 1025, AD 1050

Zobacz dane techniczne mierników AD 1025, AD 1050