kulki kulki łożyska kulki
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
pomiarowe kulki łożyska
kulki, łożyska tulejki
SONEL
ERA-GOST
ADEX
APARATURA POMIAROWA
SPM

MIERNIKI LABORATORYJNE


LE-3 i LE-3P


ZASTOSOWANIE
ELEKTROMAGNETYCZNE MIERNIKI TYPU LE-3 i LE-3P służą do pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych. W sposób definicyjny realizują one pomiar wartości skutecznej.
Są powszechnie używane w laboratoriach przemysłowych i naukowych, pracowniach dydaktycznych, stacjach prób, oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża dokładność pomiarów.

CHARAKTERYSTYKA
- Mierniki LE-3 są oferowane jako bezpośrednie amperomierze i wielozakresowe woltomierze do pomiarów prądów i napięć stałych oraz skutecznych wartości prądów i napięć przemiennych i zmiennych o częstotliwości od 15 do 500 Hz.
- Miernik typu LE-3P jest oferowany jako wielozakresowy amperomierz wartości skutecznej prądów przemiennych o częstotliwości od 40 do 500 Hz.
- Bezpśrednia metoda pomiarowa umożliwia dokładny pomiar wartości skutecznej napięć i prądów silnie odkształconych z dużym współczynnikiem szczytu, np. w obwodach sterowanych tyrystorami.
- We wszystkich wykonaniach zmiana zakresów pomiarowych dokonywana jest przełącznikiem obrotowym.
- Specjalna budowa ustroju pomiarowego zapewnia równomierność podziałki praktycznie w całym zakresie pomiarowym.
- Organ ruchomy zawieszony jest na taśmach z naciągiem. Uzyskano przez to mały pobór mocy przyrządu oraz zwiększenie odporności na zewnętrzne drgania, wstrząsy i wibracje.
- Ustrój pomiarowy został podwójnie zaekranowany, dzięki czemu wszystkie przyrządy są skutecznie chronione przed wpływem zewnętrznych pól magnetycznych na wyniki pomiarów.
- Mierniki LE-3 i LE-3P są proste w obsłudze i niezawodne w działaniu.


- Elektromagnetyczny miernik prądu i napięcia stałego i przemiennego (RMS)
- Klasa 0,5 dla prądów i napięć przemiennych
- Klasa 1 dla prądów i napięć stałych
- 6 wykonań mierników LE-3
- 1 wykonanie miernika LE-3P
- LE-3 amperomierze od 75 mA do 6 A
- LE-3 woltomierze od 7,5 V do 600 V
- LE-3P amperomierz prądu przemiennego od 0,6 A do 30 A


Zobacz dane techniczne

Zobacz warunki eksploatacji


LM-3


ZASTOSOWANIE
MAGNETOELEKTRYCZNE MIERNIKI TYPU LM-3 są przeznaczone do pomiarów prądów i napięć stałych. Stanowią one podstawowe wyposażenie laboratoriów pomiarowych, zarówno przemysłowych, jak i naukowych, pracowni dydaktycznych oraz stacji prób.

CHARAKTERYSTYKA
- Mierniki typu LM-3 są oferowane jako przyrządy jedno lub wielozakresowe.
- Zmiany zakresów pomiarowych dokonywane są przełącznikiem obrotowym.
- Organ ruchomy zawieszony jest na taśmach z naciągiem. Uzyskano przez to dużą czułość, mały pobór mocy przyrządu oraz zwiększenie odporności na zewnętrzne drgania, wstrząsy czy wibracje.
- Przyrządy te są bardzo proste w obsłudze i niezawodne w działaniu.


- Magnetoelektryczny miernik pradu i napiecia stałego
- Klasa 0,5
- 6 wykonań
- Amperomierze od 15 μA do 7,5 A
- Woltomierze od 150 mV do 750 V
- Zakresy 30 i 60 mV do boczników zewnętrznych


Zobacz dane techniczne

Zobacz warunki eksploatacji


LW-1


WOLTOMIERZE FERRODYNAMICZNE typu LW-1 są przeznaczone do pomiarów mocy prądu stałego oraz mocy czynnej prądu przemiennego, jednofazowego o częstotliwości od 15 do 200 Hz.
Stosując dodatkowy przybór pomiarowy typu OD-41, można dokonywać pomiarów mocy w sieciach trójfazowych, trójprzewodowych w układzie sztucznego zera.
Watomierze są powszechnie używane w laboratoriach przemysłowych i naukowych, pracowniach dydaktycznych, stacjach prób i punktach serwisowych.
CHARAKTERYSTYKA:
- Prosta i bezpieczna obsługa przyrządu.
- Bezpośrednia, definicyjna metoda pomiarowa umożliwia pomiar mocy czynnej przebiegów odkształconych, np. w obwodach sterowanych tyrystorami.
- Niezawodne działanie.
- Stosując dodatkowy przybór typu OD-41 do pomiarów mocy, można uzyskać dodatkowo 6 zakresów napięć o wartości 150-250-300-450-500-600 V. Oznacza to, że woltomierz współpracujący z przyborem OD-41 ma łącznie aż 18 zakresów pomiarowych mocy.


- Ferrodynamiczny watomierz prądu stałego i przemiennego
- Klasa 0,5
- 5 wykonań
- Zakresy prądowe od 0,5 A do 20 A
- Zakresy napięciowe 100200400 V
- Zakres częstotlowości 15 ... 50 ... 200 Hz