kulki kulki łożyska kulki
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
pomiarowe kulki łożyska
kulki, łożyska tulejki
SONEL
ERA-GOST
ADEX
APARATURA POMIAROWA
SPM

CYFROWE MIERNIKI REZYSTANCJI IZOLACJI


EMI-1000C i EMI-5000C

Cyfrowe mierniki rezystancji izolacji EMI 1000C i EMI 5000C są przenośnymi przyrządami do pomiaru:
- rezystancji izolacji w sieciach i obiektach elektrycznych,
-współczynnika absorbcji,
-napięcia stałego i przemiennego,
-rezystancji.
Mierniki można stosować do bezpośrednich pomiarów rezystancji izolacji linii kablowych, sieci przemysłowych, transformatorów, silników, izolatorów i innych urządzeń elektroenergetycznych.
Ponadto umożliwiają pomiar napięć stałych i przemiennych sinusoidalnych do 1000V oraz rezystancji do 20 omów przy sprawdzaniu ciąglości obwodów elektrycznych. Podczas pomiaru rezystancji możliwa jest zmiana polaryzacji prądu pomiarowego bez konieczności przełączania przewodów. Mierniki są zasilane z baterii, przez co mogą być stosowane w pracach serwisowych i instalatorskich oraz przy sprawdzaniu i konserwacji obwodów urządzeń elektrycznych.


EMI-1000C:
-Zakresy pomiarowe rezystancji izolacji ISO (wybierane automatycznie):
0 ... 19,99 MΩ
20 MΩ ... 199,9 MΩ
0,2 GΩ ... 1,999 GΩ
2 GΩ ... 19,99 GΩ
-Napięcie pomiarowe (wartość nominalna) 0,1 kV; 0,25 kV; 0,5 kV; 1 kV
-Zakres pomiarowy rezystancji 0 ... 19,99 Ω
-Zakres pomiarowy napięcia:
stałego -1000 V ... +1000 V
przemiennego 0 ... 1000 V
-Pomiar współczynnika absorpcjiEMI-5000C
-Zakresy pomiarowe rezystancji izolacji ISO (wybierane automatycznie):
0 ... 19,99 MΩ
20 MΩ ... 199,9 MΩ
0,2 GΩ ... 1,999 GΩ
2 GΩ ... 19,99 GΩ
-Napięcie pomiarowe (wartość nominalna) 2,5 kV ; 5 kV
-Zakres pomiarowy rezystancji 0 ... 19,99 Ω
-Zakres pomiarowy napięcia:
stałego -1000 V ... +1000 V
przemiennego 0 ... 1000 V
-Pomiar współczynnika absorpcjizobacz funkcje mierników

Zobacz dane techniczne mierników

Zobacz wyposażenie mierników


EMI-2500 C

-Zakresy pomiarowe rezystancji izolacji ISO (wybierane automatycznie):
0 ... 19,99 MΩ
20 MΩ ... 199,9 MΩ
0,2 GΩ ... 1,999 GΩ
2 GΩ ... 19,99 GΩ
-Napięcie pomiarowe (wartość nominalna) 0,25 kV; 0,5 kV; 1 kV; 2,5 kV
-Zakres pomiarowy rezystancji 0 ... 19,99 Ω
-Zakres pomiarowy napięcia:
stałego -1000 V ... +1000 V
przemiennego 0 ... 1000 V
-Pomiar współczynnika absorpcji