kulki kulki łożyska kulki
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
pomiarowe kulki łożyska
kulki, łożyska tulejki
SONEL
ERA-GOST
ADEX
APARATURA POMIAROWA
SPM

MIERNIKI DO POMIARU MAŁYCH REZYSTANCJIMiernik małych rezystancji MMR-600


Cyfrowy miernik MMR-600 przeznaczony jest do pomiarów małych rezystancji w zakresie od 1µΩ (w mierniku MMR-610 od 0,1µΩ) do 200Ω prądem do 10A.

Do najważniejszych cech przyrządu MMR-600 należą:- pomiar rezystancji:
a) połączeń spawanych
b) połączeń szyn wyrównawczych
c) styków
d) połączeń kabli
e) połączeń elektrycznych elementów grzejnych
f) spoin szyn
g) przewodów i kabli
h) uzwojeń (silników, transformatorów, itp.)
i) cewek o małej rezystancji

- automatyczne rozładowanie indukcyjności mierzonego
- możliwość sprawdzenia:

a) jakości połączeń lutowanych
b) ciągłości przewodów uziemiających

- automatyczny wybór zakresu pomiarowego
- kilka trybów wyzwolenia pomiaru umożliwiających różnorodne zastosowania (w tym kontrolę jakości serii wyrobów):

a) pomiar w normalnym trybie wyzwalania pomiaru
pomiar wyzwalany jest po każdorazowym wciśnięciu przycisku “START” (wykonywany jest jeden pomiar przy prądzie płynącym w jednym kierunku lub jeden pomiar składający się z pomiarów rezystancji przy prądzie płynącym w dwóch przeciwnych kierunkach. Wówczas jako wynik główny wyświetlana jest wartość średnia rezystancji)
b) pomiar w automatycznym trybie wyzwalania pomiaru
(przyrząd oczekuje na podłączenie wszystkich czterech przewodów pomiarowych do obiektu, po czym automatycznie uruchamia pomiar prądem w jednym lub obu kierunkach i wylicza wartość średnią rezystancji)
c) pomiar w ciągłym trybie wyzwalania pomiaru
(miernik wykonuje kolejne cykle pomiarowe: pomiar rezystancji prądem w jednym lub obu kierunkach i wyświetlenie wyniku przez ok. 3 sekundy)

- dwa tryby pomiaru:
a) szybki (3 sekundy) do pomiaru obiektów o charakterze rezystancyjnym
b) długotrwały (do kilku minut) do pomiaru obiektów o charakterze indukcyjnym

- możliwość wykonywania pomiarów nawet przy zakłóceniach o wartości pięciokrotnie wyższej od sygnału mierzonego
- możliwość zdalnego sterowania pomiarami z komputera PC
- pamięć 990 wyników pomiaru z możliwością ich przesłania do komputera PC przez łącze RS-232C
- duży, czytelny wyświetlacz graficzny z możliwością podświetlenia
- monitorowanie stanu naładowania akumulatorów
- samoczynne wyłączanie się nieużywanego przyrządu (AUTO OFF)
- ergonomiczna obsługa


MMR-600 indeks: (094233215)


Kody do mierników można otrzymać telefonicznie (wymagane jest podanie numeru fabrycznego przyrządu).

Zobacz dane techniczne

Zobacz wyposażenie standardowe


Miernik małych rezystancji MMR-610Cyfrowy miernik MMR-610 przeznaczony jest do pomiarów małych rezystancji w zakresie od 0,1µΩ (w mierniku MMR-600 od 1µΩ) do 200Ω prądem do 10A.


Do najważniejszych cech przyrządu MMR-610 należą:

- pomiar rezystancji:
a) połączeń spawanych
b) połączeń szyn wyrównawczych
c) styków
d) połączeń kabli
e) połączeń elektrycznych elementów grzejnych
f) spoin szyn
g) przewodów i kabli
h) uzwojeń (silników, transformatorów, itp.)
i) cewek o małej rezystancji

- automatyczne rozładowanie indukcyjności mierzonego
możliwość sprawdzenia:
a) jakości połączeń lutowanych
b) ciągłości przewodów uziemiających

- automatyczny wybór zakresu pomiarowego
- kilka trybów wyzwolenia pomiaru umożliwiających różnorodne zastosowania (w tym kontrolę jakości serii wyrobów):
a) pomiar w normalnym trybie wyzwalania pomiaru
pomiar wyzwalany jest po każdorazowym wciśnięciu przycisku “START” (wykonywany jest jeden pomiar przy prądzie płynącym w jednym kierunku lub jeden pomiar składający się z pomiarów rezystancji przy prądzie płynącym w dwóch przeciwnych kierunkach. Wówczas jako wynik główny wyświetlana jest wartość średnia rezystancji)
b) pomiar w automatycznym trybie wyzwalania pomiaru
(przyrząd oczekuje na podłączenie wszystkich czterech przewodów pomiarowych do obiektu, po czym automatycznie uruchamia pomiar prądem w jednym lub obu kierunkach i wylicza wartość średnią rezystancji)
c) pomiar w ciągłym trybie wyzwalania pomiaru
(miernik wykonuje kolejne cykle pomiarowe: pomiar rezystancji prądem w jednym lub obu kierunkach i wyświetlenie wyniku przez ok. 3 sekundy)

-dwa tryby pomiaru:
a) szybki (3 sekundy) do pomiaru obiektów o charakterze rezystancyjnym
b) długotrwały (do kilku minut) do pomiaru obiektów o charakterze indukcyjnym

- możliwość wykonywania pomiarów nawet przy zakłóceniach o wartości pięciokrotnie wyższej od sygnału mierzonego
możliwość zdalnego sterowania pomiarami z komputera PC
pamięć 990 wyników pomiaru z możliwością ich przesłania do komputera PC przez łącze RS-232C
duży, czytelny wyświetlacz graficzny z możliwością podświetlenia
monitorowanie stanu naładowania akumulatorów
samoczynne wyłączanie się nieużywanego przyrządu (AUTO OFF)
ergonomiczna obsługa


MMR-610 indeks: (094233221)

Kody do mierników można otrzymać telefonicznie (wymagane jest podanie numeru fabrycznego przyrządu).


Zobacz dane techniczne

Zobacz wyposażenie standardowe