kulki kulki łożyska kulki
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
pomiarowe kulki łożyska
kulki, łożyska tulejki
SONEL
ERA-GOST
ADEX
APARATURA POMIAROWA
SPM

MIERNIKI DO POMIARU REZYSTANCJI UZIEMIEŃMierniki rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu - MRU-100


Mikroprocesorowy miernik MRU-100 przeznaczony jest do pomiarów rezystancji uziemień oraz rezystywności gruntu. Dzięki nowoczesnej konstrukcji przyrząd ten charakteryzuje się dobrą ergonomią obsługi i rozbudowanymi funkcjami pomiarowymi (w tym analizą warunków negatywnie wpływających na dokładność uzyskiwanych wyników).

MRU-100 można polecić osobom sporadycznie kontrolującym uziemienia. Przyrząd można wyposażyć w cęgi umożliwiające pomiary systemów uziemień bez odłączania poszczególnych elementów składających się na system.
W przyrządie zastosowano metodę techniczną pomiaru rezystancji uziemień. Mierzone jest napięcie występujące na zaciskach przyrządu po wymuszeniu prądu pomiarowego. Następnie miernik wylicza wartość rezystancji. Można również wykonać pomiar rezystancji uziemienia metodą czterobiegunową, która znacznie ogranicza wpływ rezystancji przewodów na wynik pomiaru. Jeśli pomiar dotyczy uziomu wielokrotnego, to za pomocą cęgów mierzony jest prąd płynący przez badany element uziemienia (bez rozłączania obwodu mierzonego). Dzięki unikalnej konstrukcji szpulek z przewodami pomiarowymi ich kontakt z sondą realizowany jest komutatorowo. Umożliwia to rozwijanie przewodu przy zachowaniu połączenia z sondą.


Miernik posiada zatwierdzenie typu GUM nr RP T 99 170Informacje podstawowe:

- pomiar rezystancji uziemień w układzie trzy- i czterobiegunowym
- pomiar rezystywności gruntu metodą Wennera z możliwością wyboru odległości pomiędzy elektrodami pomiarowymi (automatyczne wyliczenie i wyświetlenie rezystywności w Ωm)
- pomiar rezystancji metodą dwu- lub czteroprzewodową
- możliwość pomiarów uziemień wielokrotnych metodą trzybiegunową bez rozłączania mierzonych uziomów (z zastosowaniem cęgów pomiarowych)
- nadzorowanie warunków pomiaru (np. obecności napięć zakłócających, wpływu rezystancji elektrod pomiarowych i stanu baterii)
- automatyczny wybór zakresu pomiarowego
- duży, czytelny wyświetlacz LCD z możliwością włączenia podświetlania
- sygnalizacja stopnia naładowania baterii
- wysoka odporność na napięcia zakłócające
- samoczynne wyłączanie się nieużywanego przyrządu (AUTO-OFF)
- hermetyczna obudowa walizkowa
- solidne i ergonomiczne akcesoria pomiarowe wraz z futerałem do ich przenoszenia


MRU-100 indeks: (094231202)Zobacz dane techniczne

Zobacz wyposażenie standardowe


Mierniki rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu - MRU-101


Mikroprocesorowy miernik MRU-101 przeznaczony jest do pomiarów rezystancji uziemień oraz rezystywności gruntu. Dzięki nowoczesnej konstrukcji przyrząd ten charakteryzuje się dobrą ergonomią obsługi i rozbudowanymi funkcjami pomiarowymi (w tym analizą warunków negatywnie wpływających na dokładność uzyskiwanych wyników).

MRU-101 umożliwia znaczne usprawnienie pracy i obniżenie kosztów wykonywania większej ilości pomiarów. MRU-101 można wyposażyć w cęgi umożliwiające pomiary systemów uziemień bez odłączania poszczególnych elementów składających się na system.
W przyrządzie zastosowano metodę techniczną pomiaru rezystancji uziemień. Mierzone jest napięcie występujące na zaciskach przyrządu po wymuszeniu prądu pomiarowego. Następnie miernik wylicza wartość rezystancji. Można również wykonać pomiar rezystancji uziemienia metodą czterobiegunową, która znacznie ogranicza wpływ rezystancji przewodów na wynik pomiaru. Jeśli pomiar dotyczy uziomu wielokrotnego, to za pomocą cęgów mierzony jest prąd płynący przez badany element uziemienia (bez rozłączania obwodu mierzonego). Dzięki unikalnej konstrukcji szpulek z przewodami pomiarowymi ich kontakt z sondą realizowany jest komutatorowo. Umożliwia to rozwijanie przewodu przy zachowaniu połączenia z sondą.

Mierniki posiadają zatwierdzenie typu GUM nr RP T 99 170Informacje podstawowe:

- pomiar rezystancji uziemień w układzie trzy- i czterobiegunowym
- pomiar rezystywności gruntu metodą Wennera z możliwością wyboru odległości pomiędzy elektrodami pomiarowymi (automatyczne wyliczenie i wyświetlenie rezystywności w Ωm)
- pomiar rezystancji metodą dwu- lub czteroprzewodową
- możliwość pomiarów uziemień wielokrotnych metodą trzybiegunową bez rozłączania mierzonych uziomów (z zastosowaniem cęgów pomiarowych)
- nadzorowanie warunków pomiaru (np. obecności napięć zakłócających, wpływu rezystancji elektrod pomiarowych i stanu baterii)
- automatyczny wybór zakresu pomiarowego
- duży, czytelny wyświetlacz LCD z możliwością włączenia podświetlania
- sygnalizacja stopnia naładowania baterii
- wysoka odporność na napięcia zakłócające
- samoczynne wyłączanie się nieużywanego przyrządu (AUTO-OFF)
- hermetyczna obudowa walizkowa
- solidne i ergonomiczne akcesoria pomiarowe wraz z futerałem do ich przenoszenia
- pamięć 300 wyników pomiarów i możliwość przesłania zapamiętanych danych do komputera PC
- wbudowana ładowarka akumulatorów
- pakiet akumulatorów


MRU-101 indeks: (094231204)

Kody do mierników można otrzymać telefonicznie (wymagane jest podanie numeru fabrycznego przyrządu).


Zobacz dane techniczne

Zobacz wyposażenie standardowe