kulki kulki łożyska kulki
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
pomiarowe kulki łożyska
kulki, łożyska tulejki
SONEL
ERA-GOST
ADEX
APARATURA POMIAROWA
SPM

MIERNIKI DO POMIARU ZABEZPIECZEŃ RÓŻNICOWO-PRĄDOWYCHMiernik zabezpieczeń różnicowoprądowych - MRP-120
Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych MRP-120 jest przenośnym, cyfrowym przyrządem przeznaczonym do pomiaru parametrów instalacji zabezpieczonych wyłącznikami rożnicowoprądowymi typu AC.


Dodatkowo miernik wyposażony jest w woltomierz napięć przemiennych.


Zakres zastosowań miernika MRP-120 obejmuje sieci prądu przemiennego jednofazowego i trójfazowego o napięciu znamionowym UL-N równym 220 i 230V oraz częstotliwości znamionowej 50Hz.
Informacje podstawowe:

- pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych typu AC
- kształt przebiegu wymuszanego prądu różnicowego: sinusoidalny
- wybór fazy początkowej wymuszanego prądu (0° lub 180°)
- pomiar wyłączników różnicowoprądowych zwykłych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300 i 500mA
- pomiar prądu wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego
- pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego
- pomiar napięcia dotykowego i rezystancji uziemienia bez zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego
- możliwość wyboru napięcia bezpiecznego na poziomach 25 i 50V, a dla wyłączników selektywnych dodatkowo 12.5V
- ochrona przed przekroczeniem napięcia bezpiecznego podczas pomiaru
- funkcja woltomierza napięć przemiennych 0..253V
- szybkie sprawdzanie poprawności połączeń w gniazdku za pomocą elektrody dotykowej
- wykrywanie zamiany przewodów L i N oraz ich automatyczna zamiana w mierniku
- podświetlany wyświetlacz (możliwość pracy przy słabym oświetleniu)
- pamięć wyników pomiarów (400 komórek)
- możliwość współpracy z komputerem przez interfejs RS-232
- sygnalizowanie zużycia baterii
- samoczynne wyłączanie (AUTO-OFF)

MRP-120 indeks: (094285015)

Kody do mierników można otrzymać telefonicznie (wymagane jest podanie numeru fabrycznego przyrządu).


Zobacz dane techniczne

Zobacz wyposażenie standardoweMiernik zabezpieczeń różnicowoprądowych - MRP-200
Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych MRP-200 jest przenośnym, cyfrowym przyrządem przeznaczonym do pomiaru parametrów wyłączników rożnicowoprądowych typu AC, A i B oraz instalacji nimi zabezpieczonych.

Informacje podstawowe:

- pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych wszystkich typów: AC, A, B
- kształt przebiegu wymuszanego prądu różnicowego wybierany:
a) sinusoidalny (faza początkowa 0o lub 180o)
b) jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny)
c) jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego (dodatni lub ujemny)
d) stały (dodatni i ujemny)
- pomiar wyłączników różnicowoprądowych zwykłych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych IΔn=10, 30, 100, 300 i 500mA,
- pomiar prądu wyzwalania wyłącznika
- pomiar czasu zadziałania wyłącznika, przy prądach 1, 2, 5 x IΔn
- pomiar napięcia dotykowego
- pomiar rzeczywistego napięcia dotykowego z wykorzystaniem pomocniczej sondy napięciowej
- pomiar rezystancji uziemienia
- pomiar rezystancji pętli zwarcia i prądu zwarciowego
- wybór napięcia bezpiecznego na poziomach 25 i 50V, a dla wyłączników selektywnych dodatkowo 12.5V,
- zabezpieczenie chroniące przed przekroczeniem napięcia bezpiecznego podczas pomiaru
- funkcja woltomierza napięć przemiennych 0..253V
- szybkie sprawdzanie poprawności połączeń w gniazdku sieciowym
- pamięć wyników pomiarów (999 komórek)
- możliwość współpracy z komputerem przez interfejs RS-232
- podświetlany wyświetlacz (możliwość pracy przy słabym oświetleniu)
- sygnalizowanie zużycia baterii
- samoczynne wyłączanie (AUTO-OFF)


MRP-200 indeks: (094285004)

Kody do mierników można otrzymać telefonicznie (wymagane jest podanie numeru fabrycznego przyrządu).

Zobacz dane techniczne

Zobacz wyposażenie standardowe