kulki kulki łożyska kulki
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
pomiarowe kulki łożyska
kulki, łożyska tulejki
SONEL
ERA-GOST
ADEX
APARATURA POMIAROWA
SPM

MIERNIKI DO POMIARU REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIAMiernik rezystancji pętli zwarcia - MZC-200Cyfrowy miernik rezystancji pętli zwarciowej MZC-200 przeznaczony jest do badań kontrolnych ochrony przeciwporażeniowej i uziemienia w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o znamionowych napięciach 220380V, 230400V i częstotliwości 45-65Hz.

Miernik MZC-200 jest fabrycznie kalibrowany z uwzględnieniem rezystancji firmowych przewodów pomiarowych o długościach:
-przewód fazowy L: 1,2m, 5m, 10m lub 20m
(długość przewodów może być wybierana z klawiatury)
-przewód zerowy PE/N: 1,2m


Miernik posiada zatwierdzenie typu GUM nr RP T 00 36Informacje ogólne:

- pomiary rezystancji pętli zwarciowej
- pomiary w obwodzie faza-faza i faza-PE(N)
- automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego
- rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego przy obliczeniach prądu zwarciowego
- sprawdzanie ciągłości mierzonego obwodu
- pomiar napięć przemiennych
- automatyczny wybór zakresu pomiarowego
- zmiana długości przewodów pomiarowych bez konieczności ponownej kalibracji przyrządu
- pamięć ostatniego wyniku pomiaru
- samoczynne wyłączanie się nieużywanego przyrządu (AUTO-OFF)
prosta obsługa

MZC-200 indeks: (094230113)


Zobacz dane techniczne

Zobacz wyposażenie standardowe

Miernik rezystancji pętli zwarcia - MZC-201


Cyfrowy miernik rezystancji pętli zwarciowej MZC-201 przeznaczony jest do badań kontrolnych ochrony przeciwporażeniowej i uziemienia w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o znamionowych napięciach 290500V i częstotliwości 45-65Hz.

Miernik MZC-201 jest fabrycznie kalibrowany z uwzględnieniem rezystancji firmowych przewodów pomiarowych o długościach:
- przewód fazowy L: 1,2m, 5m, 10m lub 20m
(długość przewodów może być wybierana z klawiatury)
- przewód zerowy PE/N: 1,2m

Miernik posiada zatwierdzenie typu GUM nr RP T 00 36


Informacje ogólne:

- pomiary rezystancji pętli zwarciowej
- pomiary w obwodzie faza-faza i faza-PE(N)
- automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego
- rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego przy obliczeniach prądu zwarciowego
- sprawdzanie ciągłości mierzonego obwodu przed pomiarem
- pomiar napięć przemiennych
- automatyczny wybór zakresu pomiarowego
- zmiana długości przewodów pomiarowych bez konieczności ponownej kalibracji przyrządu
- praca w sieci o napięciach znamionowych 290500V
- pamięć ostatniego wyniku pomiaru
- samoczynne wyłączanie się nieużywanego przyrządu (AUTO-OFF)
- prosta obsługa


MZC-201 indeks: (094230115)

Zobacz dane techniczne

Zobacz wyposażenie standardowe


Miernik rezystancji pętli zwarcia - MZC-202


Cyfrowy miernik rezystancji pętli zwarciowej MZC-202 przeznaczony jest do badań kontrolnych ochrony przeciwporażeniowej i uziemienia w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o znamionowych napięciach 100170V i częstotliwości 45-65Hz.

Miernik MZC-202 jest fabrycznie kalibrowany z uwzględnieniem rezystancji firmowych przewodów pomiarowych o długościach:
- przewód fazowy L: 1,2m, 5m, 10m lub 20m
(długość przewodów może być wybierana z klawiatury)
- przewód zerowy PE/N: 1,2m


Miernik posiada zatwierdzenie typu GUM nr RP T 00 36


Informacje ogólne:

- pomiary rezystancji pętli zwarciowej
- pomiary w obwodzie faza-faza i faza-PE(N)
- automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego
- rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego przy obliczeniach prądu zwarciowego
- sprawdzanie ciągłości mierzonego obwodu
- pomiar napięć przemiennych
- automatyczny wybór zakresu pomiarowego
- zmiana długości przewodów pomiarowych bez konieczności ponownej kalibracji przyrządu
- praca w sieci o napięciach znamionowych 100170V
- pamięć ostatniego wyniku pomiaru
- samoczynne wyłączanie się nieużywanego przyrządu (AUTO-OFF)
- prosta obsługa

MZC-202 indeks: (094230117)


Zobacz dane techniczne

Zobacz wyposażenie standardowe


Miernik rezystancji pętli zwarcia - MZC-203


Cyfrowy miernik rezystancji pętli zwarciowej MZC-203 przeznaczony jest do badań kontrolnych ochrony przeciwporażeniowej i uziemienia w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego. MZC-203 jest przyrządem wykonywanym na zamówienie na dowolne napięcia nie przekraczające 600V.

Miernik MZC-203 jest fabrycznie kalibrowany z uwzględnieniem rezystancji firmowych przewodów pomiarowych o długościach:
- przewód fazowy L: 1,2m, 5m, 10m lub 20m
(długość przewodów może być wybierana z klawiatury)
- przewód zerowy PE/N: 1,2m


Miernik posiada zatwierdzenie typu GUM nr RP T 00 36Informacje ogólne:

- pomiary rezystancji pętli zwarciowej
- pomiary w obwodzie faza-faza i faza-PE(N)
- automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego
- rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego przy obliczeniach prądu zwarciowego
- sprawdzanie ciągłości mierzonego obwodu
- pomiar napięć przemiennych
- automatyczny wybór zakresu pomiarowego
- zmiana długości przewodów pomiarowych bez konieczności ponownej kalibracji przyrządu
- wersja wykonywana zgodnie z zamówieniem na dowolne napięcie nie przekraczające 600V
- pamięć ostatniego wyniku pomiaru
- samoczynne wyłączanie się nieużywanego przyrządu (AUTO-OFF)
- prosta obsługa


MZC-203 indeks: (094230119)

Zobacz dane techniczne

Zobacz wyposażenie standardowe