kulki kulki łożyska kulki
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
pomiarowe kulki łożyska
kulki, łożyska tulejki
SONEL
ERA-GOST
ADEX
APARATURA POMIAROWA
SPM

MIERNIKI DO POMIARU IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIAMiernik impedancji pętli zwarcia - MZC-300


Model o atrakcyjej cenie, umożliwiający zaspokojenie potrzeb bardzo szerokiego grona odbiorców: od elektryków-instalatorów kontrolujących wyniki swojej pracy po służby energetyczne i firmy wykonujące duże ilości pomiarów
i tworzące na ich podstawie protokoły.

Zastosowanie najnowszej generacji mikroprocesora i przemyślana konstrukcja zapewnia użytkownikowi maksimum komfortu podczas pracy. Dotyczy to zarówno ergonomii obsługi, rozbudowanych funkcji pomiarowych. Możliwość obejrzenia wszystkich składowych impedancji pętli zwarcia umożliwia szybką ocenę jakości badanej instalacji. Wyjątkową wygodę stanowi funkcja autokalibracji przewodów pomiarowych. Osoba wykonująca pomiary ma możliwość wykorzystania przewodów dowolnej długości (np. z oferowanych przez SONEL: 1.2m, 5m, 10m, 20m). Każdy miernik z serii MZC-300 ma możliwość zamiennego wyświetlania wartości impedancji lub prądu zwarciowego. Przyrządy do pomiaru pętli zwarcia można wykorzystać również do pomiaru rezystancji uziemienia. Wynik pomiaru w takim wypadku może być zawyżony,ale jeśli mieści się w granicach przewidzianych przez normy można go tym bardziej uznać za miarodajny.

Miernik posiada zatwierdzenie typu GUM nr RPT 98 148


Informacje podstawowe:

-pomiar impedancji 0-200Ω
- wybór wyświetlania wyniku w postaci impedancji lub prądu zwarciowego
- możliwość odczytu: rezystancji, reaktancji i kąta fazowego pętli zwarciowej
- sprawdzanie ciągłości przewodu PE przed pomiarem
- automatyczny wybór zakresu pomiarowego
- autokalibracja przewodów o dowolnej długości
- pomiar napięć przemiennych w zakresie 0-250V
- automatyczne zapamiętywanie wyniku ostatniego pomiaru
- samowyłączenie nieużywanego przyrządu
- pamięć nastaw i wyniku po wyłączeniu zasilania


Miernik nagrodzony:

- Złotą Iskrą Elektro Expo`97
- Pucharem Rektora Politechniki Wrocławskiej - TAREL `97
- Brązowymi Kołami - Zduńska Wola - Karsznice `98
- Wyróżnione na Targach Katowickich - ELTARG `98

MZC-300 indeks: (094233206)


Zobacz dane techniczne

Zobacz wyposażenie standardoweMiernik impedancji pętli zwarcia - MZC-303E


Model o atrakcyjej cenie, umożliwiający zaspokojenie potrzeb szerokiego grona odbiorców: od elektryków-instalatorów kontrolujących wyniki swojej pracy po służby energetyczne i firmy wykonujące duże ilości pomiarów i tworzące na ich podstawie protokoły.
Zastosowanie najnowszej generacji mikroprocesora i przemyślana konstrukcja zapewnia użytkownikowi maksimum komfortu podczas pracy. Dotyczy to zarówno ergonomii obsługi, rozbudowanych funkcji pomiarowych jak i możliwość przesłania zapamiętanych wyników do komputera. Możliwość obejrzenia wszystkich składowych impedancji pętli zwarcia umożliwia szybką ocenę jakości badanej instalacji. Wyjątkową wygodę stanowi funkcja autokalibracji przewodów pomiarowych. Osoba wykonująca pomiary ma możliwość wykorzystania przewodów dowolnej długości (np. z oferowanych przez SONEL: 1.2m, 5m, 10m, 20m). Miernik MZC-303E ma możliwość zamiennego wyświetlania wartości impedancji lub prądu zwarciowego. Istotną funkcją MZC-303E jest możliwość dokonania pomiaru pętli zwarcia w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi bez ich wyzwalania (rozdzielczość pomiaru 1Ω, dla IΔn ≥ 30 mA). Przyrządy do pomiaru pętli zwarcia można wykorzystać również do pomiaru rezystancji uziemienia. Wynik pomiaru w takim wypadku może być zawyżony, ale jeśli mieści się w granicach przewidzianych przez normy można go tym bardziej uznać za miarodajny.

Miernik posiada zatwierdzenie typu GUM nr RPT 98 148Informacje podstawowe:

- pomiar impedancji 0-200Ω
- wybór wyświetlania wyniku w postaci impedancji lub prądu zwarciowego
- możliwość odczytu: rezystancji, reaktancji i kąta fazowego pętli zwarciowej
- sprawdzanie ciągłości przewodu PE przed pomiarem
- automatyczny wybór zakresu pomiarowego
- autokalibracja przewodów o dowolnej długości
- pomiar napięć przemiennych w zakresie 0-250V
- automatyczne zapamiętywanie wyniku ostatniego pomiaru
- samowyłączenie nieużywanego przyrządu
- pamięć nastaw i wyniku po wyłączeniu zasilania
- pamięć 990 wyników pomiarów
- możliwość współpracy z komputerem przez interfejs RS-232C
- możliwość dokonania pomiaru pętli zwarcia w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi bez ich wyzwalania (dla IΔn ≥ 30mA, rozdzielczość pomiaru 1Ω, zakres pomiaru impedancji: 0-2000Ω)


Miernik nagrodzony:

- Złotą Iskrą Elektro Expo`97
- Pucharem Rektora Politechniki Wrocławskiej - TAREL `97
- Brązowymi Kołami - Zduńska Wola - Karsznice `98
- Wyróżnione na Targach Katowickich - ELTARG `98


MZC-303E indeks: (094233210)


Zobacz dane techniczne

Zobacz wyposażenie standardowe


Miernik bardzo małych impedancji pętli zwarcia - MZC-310S

Cyfrowy miernik MZC-310S przeznaczony jest do pomiarów impedancji pętli zwarcia, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów charakteryzujących się bardzo małymi jej wartościami (rzędu mΩ).

Dodatkowo przyrząd wyposażono w unikatową funkcję pomiaru spodziewanego napięcia dotykowego.


Informacje podstawowe:

- pomiary bardzo małych impedancji pętli zwarcia (z rozdzielczością 0,1mΩ) prądem rzędu 150A przy 230V, maksymalnie 280A przy 440V (Rzw=1,5Ω)
- możliwość pomiaru prądem rzędu 23A przy 230V, maksymalnie 42A przy 440V (Rzw=10Ω)
- pomiary w sieciach o napięciach znamionowych: 220380V i 230400V o częstotliwościach 45..65Hz
- wybór napięcia znamionowego 220380V lub 230400V
- możliwość pomiaru w obwodzie zwarciowym faza-faza, faza-ochronny, faza-neutralny
- automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego
- rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego przy obliczeniach prądu zwarciowego
- automatyczny wybór zakresu pomiarowego
- możliwość zmiany długości przewodów pomiarowych bez konieczności ponownej kalibracji przyrządu
- pomiar spodziewanego napięcia dotykowego
- pomiar napięć przemiennych
- pamięć 990 wyników pomiaru z możliwością ich przesłania do komputera PC przez łącze RS-232C
- duży, czytelny wyświetlacz graficzny z możliwością podświetlenia
- monitorowanie stanu naładowania baterii
- samoczynne wyłączanie się nieużywanego przyrządu

MZC-310S indeks: (094233213)

Kody do mierników można otrzymać telefonicznie (wymagane jest podanie numeru fabrycznego przyrządu).Zobacz dane techniczne

Zobacz wyposażenie standardowe