kulki kulki łożyska kulki
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
pomiarowe kulki łożyska
kulki, łożyska tulejki
SONEL
ERA-GOST
ADEX
APARATURA POMIAROWA
SPM

MIERNIKI DO POMIARU REZYSTANCJI IZOLACJIMiernik rezystancji izolacji do 1 kV - MIC-1000
Cyfrowy miernik rezystancji izolacji MIC-1000 przeznaczony jest do bezpośrednich pomiarów rezystancji izolacji linii kablowych, transformatorów, silników i innych urządzeń elektroenergetycznych, może być stosowany również w telekomunikacji.

Miernik umożliwia pomiar napięć stałych i przemiennych oraz niskonapięciowy pomiar małych rezystancji.

Wszystkie wejścia pomiarowe wyposażone są w układy zabezpieczające miernik przed uszkodzeniem na skutek przypadkowego pojawienia się napięć sieciowych.Miernik posiada zatwierdzenie typu GUM nr RP T 01 132


Informacje podstawowe:

- napięcia pomiarowe wybierane w zakresie 50..1000V co 10V
- pomiar rezystancji izolacji do 110GΩ (110 000MΩ),
- wskazywanie prądu upływu
- automatyczne dobieranie zakresów pomiarowych
- samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji
- bezpośredni pomiar jednego lub dwóch współczynników absorpcji
- akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji
- zapamiętywanie ustawionych wartości napięcia pomiarowego i czasów T1, T2 i T3
- pomiar napięć stałych i przemiennych (dostępny także w pozycji RISO/IL przed pomiarem rezystancji izolacji)
- pomiar rezystancji niskim napięciem
- pomiar ciągłości obwodu prądem o wartości do 200mA
- szybka sygnalizacja akustyczna dla obwodu o rezystancji mniejszej od 50Ω
- pamięć 999 wyników pomiarów i możliwość przesłania zapamiętanych danych do komputera PC
- zasilanie pakietem akumulatorów (niskie koszty eksploatacji)
- sygnalizacja stopnia naładowania akumulatorów
- wbudowany układ automatycznego ładowania wewnętrznych akumulatorów z zasilacza zewnętrznego (w komplecie z przyrządem), zapewniający optymalne ich wykorzystanie i przedłużoną żywotność
- samoczynne wyłączanie się nieużywanego przyrządu (AUTO-OFF)
- ergonomiczna obsługa
- podświetlany wyświetlacz

MIC-1000 indeks: (094217507)


Kody do mierników można otrzymać telefonicznie (wymagane jest podanie numeru fabrycznego przyrządu).Zobacz dane techniczne

Zobacz wyposażenie standardowe


Miernik rezystancji izolacji do 2,5 kV - MIC-2500
Cyfrowy miernik rezystancji izolacji MIC-2500 przeznaczony jest do bezpośrednich pomiarów rezystancji izolacji linii kablowych, transformatorów, silników i innych urządzeń elektroenergetycznych, może być stosowany również w telekomunikacji.

Miernik umożliwia pomiar napięć stałych i przemiennych oraz niskonapięciowy pomiar małych rezystancji.

Wszystkie wejścia pomiarowe wyposażone są w układy zabezpieczające miernik przed uszkodzeniem na skutek przypadkowego pojawienia się napięć sieciowych.Miernik posiada zatwierdzenie typu GUM nr RP T 01 132Informacje podstawowe:

- napięcia pomiarowe wybierane w zakresie 50..2500V co 10V
- pomiar rezystancji izolacji do 1,1TΩ (1100GΩ)
- wskazywanie prądu upływu
- automatyczne dobieranie zakresów pomiarowych
- samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji
- bezpośredni pomiar jednego lub dwóch współczynników absorpcji
- akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające
zapamiętywanie ustawionych wartości napięcia pomiarowego i czasów T1, T2 i T3
- pomiar napięć stałych i przemiennych (dostępny także w pozycji RISO/IL przed pomiarem rezystancji izolacji)
- pomiar rezystancji niskim napięciem
- pomiar ciągłości obwodu prądem o wartości do 200mA
- szybka sygnalizacja akustyczna dla obwodu o rezystancji mniejszej od 50Ω
- pamięć 999 wyników pomiarów i możliwość przesłania zapamiętanych danych do komputera PC
- zasilanie pakietem akumulatorów (niskie koszty eksploatacji)
- sygnalizacja stopnia naładowania akumulatorów
- wbudowany układ automatycznego ładowania wewnętrznych akumulatorów z zasilacza zewnętrznego (w komplecie z przyrządem), zapewniający optymalne ich wykorzystanie i przedłużoną żywotność
- samoczynne wyłączanie się nieużywanego przyrządu (AUTO-OFF)
- ergonomiczna obsługa
- podświetlany wyświetlacz

MIC-2500 indeks: (094217508)

Kody do mierników można otrzymać telefonicznie (wymagane jest podanie numeru fabrycznego przyrządu).Zobacz dane techniczne

Zobacz wyposażenie standardowe

Miernik rezystancji izolacji do 1 kV - MIC-3
Cyfrowy miernik MIC-3 przeznaczony jest do bezpośrednich pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, linii kablowych, silników i innych urządzeń elektroenergetycznych.


Miernik umożliwia pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem >200mA.


Miernik umożliwia także niskonapięciowy pomiar małych rezystancji z szybką sygnalizacją akustyczną oraz pomiar napięcia stałego i przemiennego.


Informacje podstawowe:

- trzy napięcia pomiarowe: 250V, 500V i 1000V,
- pomiar rezystancji izolacji do 3GΩ,
- pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem >200mA,
- niskonapięciowy pomiar rezystancji w zakresie 0..400Ω,
- szybka akustyczna sygnalizacja ciągłości obwodu o rezystancji mniejszej od 10Ω,
- pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0..600V,
- automatyczne rozróżnianie napięcia stałego lub przemiennego,
- automatyczne dobieranie zakresów pomiarowych,
- samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji,
- akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji,
- zasilanie z baterii lub akumulatorów,
- wskazywanie napięcia źródła zasilania miernika,
- samoczynne wyłączanie się nieużywanego przyrządu (AUTO-OFF),
- ergonomiczna obsługa.

MIC-3 indeks: (094232217)

Zobacz dane techniczne

Zobacz wyposażenie standardoweMiernik rezystancji izolacji do 5 kV MIC-5000
Cyfrowy miernik rezystancji izolacji MIC-5000 przeznaczony jest do bezpośrednich pomiarów rezystancji izolacji linii kablowych, transformatorów, silników i innych urządzeń elektroenergetycznych. Dodatkowo przyrząd umożliwia pomiar napięć stałych i przemiennych.Wszystkie wejścia pomiarowe wyposażone są w układy zabezpieczające miernik przed uszkodzeniem na skutek przypadkowego pojawienia się napięć sieciowych.

Zobacz dane techniczne i wyposażenie standardowe