kulki kulki łożyska kulki
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
tulejki uszczelnienia łożyska pomiarowe
pomiarowe kulki łożyska
kulki, łożyska tulejki
SONEL
ERA-GOST
ADEX
APARATURA POMIAROWA
SPM

MIERNIKI REZYSTANCJI UZIEMIEŃ


IMU


Induktorowe mierniki rezystancji uziemień typu IMU są przeznaczone do pomiarów:
- rezystancji uziemień ochronnych i roboczych urządzeń elektrycznych,
- rezystywności gruntu,
- małych rezystancji, np. linii łączących urządzenia uziemiane z uziomami, zwłaszcza w trudnych warunkach terenowych, pozbawionych źródeł energii elektrycznej.

CHARAKTERYSTYKA
- Pomiar rezystancji uziemienia odbywa się w układzie kompensacyjnym prądu przemiennego. Spadek napięcia na badanym uziomie jest porównywany ze spadkiem napięcia na części rezystancji potencjometru wbudowanego do miernika. Wskaźnikiem równowagi jest galwanometr magnetoelektryczny.
- Układ pomiarowy zasilany jest napięciem z prądnicy, napędzanej ręcznie, które jest następnie prostowane poprzez mechaniczny prostownik.
- Miernik nie wymaga zewnętrznych źrodeł energii elektrycznej i dlatego jest zawsze gotowy do użytku.
- Przyrządy IMU cechuje duża niezawodność w działaniu.
- Dzięki zastosowaniu prostownika fazoczułego wyeliminowano wpływ prądów błądzących na wyniki pomiarów.
- Zakłócenia od stałych prądów błądzących są eliminowane poprzez zastosowanie na wejściu przyrządu układu kondensatorów o dużej pojemności.
- Częstotliwość prądu pomiarowego przy znamionowej prędkości obrotowej prądnicy wynosi 65 Hz, przez co unika się zakłóceń pomiarów od prądów błądzących o częstotliwości przemysłowej 50 Hz.
- Kształt obudowy miernika oraz jej konstrukcja sdkutecznie zabezpiecza przyrząd przed bezpośrednim działaniem słońca, kurzu oraz przed krótkotrwałymi opadami deszczu lub śniegu.
- Miernik IMU jest przystosowany do przenoszenia, dzięki wyposażeniu go w futerał i specjalny uchwyt.
- Całe wyposażenie miernika znajduje się również w dwóch futerałach przystosowanych do przenoszenia na ramieniu.
- Przyrządy mają wbudowany rezystor kontrolny, umożliwiający sprawdzanie poprawnego działania miernika.


- Induktorowy miernik rezystancji uziemień IMU
- Pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
- Zakres wskazań
0 ... 550500 Ohm
- Zasilanie z wbudowanej prądnicy
- W wyposażeniu komplet uziomów i przewodów pomiarowych oraz futerałyIMU-10


CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIEŃ I REZYSTYWNOŚCI GRUNTU IMU-10 jest przeznaczony do pomiaru:
- rezystancji uziemień odgromowych
- rezystancji uziemień ochronnych i roboczych
- rezystywności gruntu
- małych rezystancji (np. połączeń wyrównawczych)

CHARAKTERYSTYKA:
- Pomiar rezystancji uziemienia metodą techniczną cztero-, trzy- lub dwuprzewodową.
- Bezpośredni odczyt wyniku pomiaru na dużym, czytelnym wyświetlaczu LCD.
- Zasilanie z wbudowanego induktora, dzięki czemu miernik nie wymaga żadnych innych źródeł zasilania.
- Sygnalizacja zbyt dużej rezystancji obwodu napięciowego Rp mogącej spowodować błąd pomiaru.
- Sygnalizacja zbyt dużej rezystancji obwodu prądowego Rc mogącej spowodować błąd pomiaru.
- Sygnalizacja zbyt dużego napięcia zakłócającego obwód napięciowy Uz mogącego spowodować błąd pomiaru.
- Zabezpieczenie obwodów pomiarowych.
- Pełne wyposażenie pomiarowe miernika.


- Cyfrowy miernik rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
- Pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu.
- Zakresy pomiarowe:
0 ... 19,99 Ohm
0 ... 199,9 Ohm
0 ... 1999 Ohm
- Zasilanie z wbudowanej prądnicy.
- W wyposażeniu komplet przewodów pomiarowych, sondy oraz futerały.EMU-10

-Pomiar rezystancji uziemienia metodą techniczną cztero-, trzy- lub dwuprzewodową
-Pomiar rezystywności gruntu
-Pomiar innych małych rezystancji (np. połączeń wyrównawczych)
-Zakresy pomiarowe:
- 0...19,99 Ω

- 0...199,9 Ω

- 0...1999 Ω

-Zasilanie bateryjne ( 8 szt. baterii LR6 )
-Błąd podstawowy pomiaru ±2 % wartości wskazanej ±5 cyfr
-Komplet sond pomiarowych i przewodów
-Komplet futerałów


EMI-2500C

Zakresy pomiarowe rezystancji izolacji ISO (wybierane automatycznie):
  - 0 ... 19,99 MΩ
  - 20 M? ... 199,9 MΩ
  - 0,2 G? ... 1,999 GΩ
  - 2 G? ... 19,99 GΩ
Napięcie pomiarowe (wartość nominalna) 0,25 kV; 0,5 kV; 1 kV; 2,5 kV
Zakres pomiarowy rezystancji 0 ... 19,99 Ω
Zakres pomiarowy napięcia:
    stałego -1000 V ... +1000 V
    przemiennego 0 ... 1000 V
Pomiar współczynnika absorpcji